fbpx
 • CELE, NIE MARZENIA. DZIAŁANIA, NIE SŁOWA.
  CELE, NIE MARZENIA. DZIAŁANIA, NIE SŁOWA.
 • CELE, NIE MARZENIA. DZIAŁANIA, NIE SŁOWA.
  CELE, NIE MARZENIA. DZIAŁANIA, NIE SŁOWA.
 • wpb_wrapper

DLACZEGO KANDYDUJĘ

Na początku było Marzenie… Marzenie młodego człowieka, by zobaczyć zmiany w otaczającej go rzeczywistości. Z czasem przyszła dojrzałość, która przekuła marzenia w cele, a obserwację w działanie. I to właśnie czynny udział w życiu miasta i kreatywne pomysły od wielu lat pozwalają mi na współudział w wielu pozytywnych zmianach zachodzących w naszym pięknym mieście, Bielsku-Białej.

Zawsze lubiłem rozmawiać z ludźmi (często o różnych poglądach), potrafię postawić się w ich sytuacji, a także jestem otwarty na rzeczowy dialog i argumenty. Mieszkańcy Bielska-Białej oraz sytuacje z którymi mierzą się na co dzień, stanowią dla mnie niewyczerpane źródło inspiracji w modernizacji naszego miasta, a ich zaufanie jest dla mnie najcenniejsze. Jako osoba z silnym poczuciem niezależności, śmiało działam na rzecz lokalnych społeczności, których problemy nie są mi obce – sam przecież jestem mieszkańcem, lokatorem, ojcem, kierowcą, użytkownikiem wielu instytucji kulturalnych oraz urzędowych.

Nie tylko obserwuję, nie tylko słucham – posiadam również doświadczenie i wiedzę niezbędną do tego, by likwidować większe i mniejsze bolączki mieszkańców. Swoja karierę rozpoczynałem jako asystent Prezydenta Miasta Jacka Krywulta, następnie już jako radny dwóch kadencji, aż do dnia dzisiejszego, kiedy to codzienne wypełniam obowiązki Zastępcy Prezydenta Miasta. Znam i doskonale radzę sobie z administracyjną stroną wielu doskonałych projektów, które były, są i będą realizowane – w celu polepszenia jakości życia mieszkańców

 

Zrozumiałem, że pora uczynić kolejny krok. Jako osoba, która swoją pracę traktuje jak misję, z głęboko zakorzenioną chęcią pomocy ludziom wiem, jakie czekają mnie wyzwania. Jestem gotowy, by każdego dnia, nieprzerwanie i z pełnym oddaniem służyć nie tylko miastu – ale przede wszystkim ludziom! Mam poczucie, że nadchodzące zmiany będą szansą, w której nowy Prezydent Miasta i całe Kierownictwo Urzędu, w pełni wykorzysta możliwości, jakie daje położenie i charakter Bielska-Białej.

Nasze miasto potrzebuje mądrego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, aby kolejne pokolenia mogły korzystać z jego uroków. Pozwólcie mi, zmienić Wasze marzenia w Naszą rzeczywistość.

CELE

Na bieżąco realizuję strategię dla lepszego Bielska-Białej, natomiast
warto stawiać sobie coraz to nowsze cele i je skrupulatnie realizować.

Bielsko-Biała to dzielnice

Konieczne jest zintensyfikowanie działań inwestycyjnych w kierunku mniejszych, lokalnych inwestycji. Chciałbym skupić się na potrzebach poszczególnych społeczności, które czekają na mniejsze – w skali miasta – inwestycje.

Przyjazna przestrzeń – mikroplanowanie

Konieczne jest, aby przestrzeń publiczna była planowana i realizowana w sposób przyjazny mieszkańcom w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Chciałbym, żeby wszyscy czuli się dobrze w swoim mieście. Konieczna jest zmiana podejścia do tworzenia miejskiej przestrzeni. Chciałbym stworzyć takie miejsca w mieście, gdzie priorytetem będą osoby piesze i cykliści – ze swoją własną przestrzenią publiczną.

Czyste miasto

Konieczne jest, aby przestrzeń wokół nas była po prostu czysta. Chciałbym aby każdy mógł się nią cieszyć.

Miasto zieleni

Konieczna jest ochrona pięknej, podbeskidzkiej przyrody. Chciałbym zapoczątkować program ochrony i rozwoju skwerów we wszystkich dzielnicach miasta.

Aktywna promocja

Konieczna jest dalszą rozbudowa górskich ścieżek oraz infrastruktury rowerowej. Chciałbym, aby Bielsko-Biała stało się europejską stolicą rowerów górskich.

Bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich mieszkańców

Koniecznym działaniem wpływającym na jakość życia mieszkańców jest poprawa jakości powietrza oraz jakości komunikacji poprzez zmniejszenie ilości samochodów,  szczególnie w śródmieściu. Chciałbym, żeby w Bielsku-Białej przemieszczanie się autobusem było bezpłatne.

DZIAŁANIA

Działania pozwolą na pozytywne zmiany w otaczającej Nas przestrzeni. Poniżej prezentuję najciekawsze moim zdaniem propozycje w odniesieniu do okręgu III, w którym ubiegam się o mandat radnego, obejmującym następujące osiedla: Górne Przedmieście, Słoneczne, Bielsko Południe, Śródmieście Biała, Śródmieście Bielsko, Grunwaldzkie.

Zainspirowany innymi dużymi miastami pragnę nadać ulicy 11 listopada charakter tzw. woonerf’u. Powinno być to miejsce skupiająca miejskie życie: spotkania, radość i kawę z ciastkiem. W takim systemie bardzo ważną rolę pełnią meble miejskie i zagospodarowanie przestrzeni, czyli ławki, stojaki na rowery, place zabaw oraz drzewa i trawniki. Ulice tego typu powstawały i wciąż powstają w Holandii, Skandynawii, Niemczech, a u nas np.: w Łodzi. Dodatkowo będę zabiegał o zmianę polityki najmu lokali należących do miasta w tamtej okolicy: obniżenie opłat za najem do symbolicznych wręcz kwot. Preferowane będą te rodzaje działalności, które swoją istotą będą przyciągały mieszkańców i uatrakcyjniały życie miejskie, np. restauracje, kawiarnie. Ulica 11 Listopada powinna odzyskać swoją funkcję jako głównego deptaka miejskiego, będącego łącznikiem od placu Wolności, przez Wojska Polskiego i Plac Bolesława Chrobrego, aż do Rynku.

Będę zabiegał o rewitalizację Placu Wojska Polskiego wraz z okolicznymi kamienicami i drogami dojazdowymi. Chciałbym, aby część naziemna pełniła wyłącznie funkcję przestrzeni dla imprez miejskich, jak ma to miejsce na Rynku Naszego miasta. Parking powinien zostać wybudowany pod ziemią. Dodatkowo powinny zostać zmodernizowane ulice Cyniarska i Targowa. Liczę na to, że przekształcenie placu będzie okazją do stworzenia programu modernizacji kamienic przylegających do placu i dróg dojazdowych, tak, aby ta nadszarpnięta zębem czasu przestrzeń odzyskała blask najlepszych lat.

Będę zabiegał o realizację projektów w ramach mikroplanowania przestrzennego „Głęboki Oddech” oraz terenu w rejonie Teatru Polskiego i ulicy Bohaterów Warszawy.

Mikroplanowanie to nowa metoda projektowania przestrzeni miejskich, w której poprzez rozbudowane konsultacje społeczne z mieszkańcami, przedsiębiorcami i innymi beneficjentami poszczególnych obszarów, wypracowuje się wspólną koncepcję, w oparciu o którą tworzy się projekt wykonawczy danego miejsca. Będę zabiegał o to, aby zapoczątkowane przeze mnie działania, które doprowadziły do wykonania projektu  „Głęboki Oddech” pomiędzy ulicami: 11 Listopada, Głęboką i Konfederatów Barskich, został zrealizowany możliwie jak najszybciej.

Postaram się również, aby rozpoczęty projekt ożywienia przestrzeni pomiędzy Teatrem Polskim, a ulicami Bohaterów Warszawy i Hugona Kołłątaja, został dokończony.

Będę zabiegał, aby wybudowane zostały parkingi, które ułatwią postój samochodu w centrum miasta. Powinny powstać w następujących lokalizacjach:

 • Lwowska/Krakowska – podwójny parking połączony ze sobą pod ulicą Lwowską jest niezbędny do obsługi Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II oraz ulicy 11 Listopada. Dodatkowo może być wykorzystywany przez osoby udające się na mecze i inne wydarzenia organizowane na stadionie miejskim.
 • Paderewskiego – parking, który będzie obsługiwał zarówno Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski oraz ulicę 11 Listopada. Ten parking będzie mógł być docelowo alternatywą do postoju samochodów na Placu Wyzwolenia, a także miejscem postoju dla osób udających się do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki.
 • Dworkowa/Stefanii Sempołowskiej – parking, który powinien zostać przeznaczony w godzinach pracy Urzędu Miejskiego dla pracowników, a po godzinach pracy urzędu również dla mieszkańców tej części miasta. W chwili obecnej parkowanie w centrum pod ratuszem jest wyjątkowo trudne, a takie rozwiązanie pozwoli na udostępnienie dodatkowych miejsc postojowych zarówno pracownikom, jak i mieszkańcom, a może i interesantom.
 • Kopernika/Listopadowa – kolejne dwa parkingi, które pozwolą na wygodniejszy postój samochodów udających się do: rynku starego miasta, nowopowstającego Muzeum Bajki i Animacji, targowiska przy ulicy Józefa Lompy. Takie rozwiązanie pozwoli również na wyeliminowanie parkowania samochodów bezpośrednio przed Katedrą Świętego Mikołaja. W zamian, na placu Świętego Mikołaja powinna pojawić się kolejna atrakcyjna, chętnie wykorzystywana przestrzeń miejska z ławkami i zielenią.

Moim celem na następną kadencję będzie dopilnowanie, aby zrewitalizowane zostały następujące parki, które oczekują na swoją realizację m.in. w ramach projektu „Aktywne przestrzenie – rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej”:

 • park „Szósty zmysł” pomiędzy ulicami Zieloną i Władysława Broniewskiego. Ten zdegradowany teren ma zmienić się w integracyjne miejsce zabaw „Szósty zmysł”, które będzie służyło m.in. dzieciom z niepełnosprawnościami, w tym niewidomym i niedowidzącym. Powstaną atrakcyjne place zabaw z bezpieczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne i bieżnia lekkoatletyczna. Zostanie także wymienione ogrodzenie całego terenu, a w miejscu starego obiektu przy ul. Broniewskiego 44 powstanie pawilon parkowy wraz z zadaszeniem.
 • Park Włókniarzy/park za Ratuszem/park przy ulicy Zdrojowej – inwestycje w te tereny mają objąć: poprawę stanu infrastruktury technicznej, zmiany organizacji przestrzennej, rozszerzenie istniejących funkcji parków oraz poprawę funkcjonalności i atrakcyjności przestrzeni miejskich. Dzięki odnowieniu i zagospodarowaniu powyższych terenów zdegradowane miejsca zaczną na nowo przyciągać mieszkańców i zachęcą ich do aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu.
 • Park Jordanowski przy ulicy Wyzwolenia – odświeżenie parku ma polegać na doposażeniu tego miejsca w urządzenia zabawowe dla dzieci młodszych i starszych, a także urządzeń do street-workout.

Będę ubiegał się o zwiększenie dofinansowania do remontów elewacji kamienic w centrum miasta. Ponadto w celu zintensyfikowania działań remontowych będę proponował, aby w uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej rozszerzyć katalog uprawnionych do otrzymania dofinansowania, a także by wysokość środków przeznaczanych na ten cel była sukcesywnie zwiększana. Każdy mieszkaniec powinien poczuć niejako na własnej skórze zachodzące w mieście zmiany. Przestrzeń publiczna jest dobrem Nas wszystkich, dlatego powinnyśmy o nią dbać.

Będę zabiegał, aby w przestrzeni miejskiej sukcesywnie rozszerzano strefę, w której wymienione będą tablice z nazwami ulic, numerami porządkowymi i tablice kierunkowe. Sukcesywną wymianę powinny przejść również przystanki i pozostałe meble miejskie, takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, itp. W oparciu o nowoczesne rozwiązania powinien być również regularnie poszerzany system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Będę zabiegał, by Bielsko-Biała rozpoczęło starania o nabycie Placu Fabrycznego. Zanim jednak to uczyni, potrzebny jest gotowy pomysł na  jego wykorzystanie. Przy pomocy Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej miasto ogłosiło konkurs, dzięki któremu wyłoni najciekawszą koncepcję zagospodarowania (trenu położonego na zachód od rzeki Białej i ograniczony ulicami księdza Stanisława Stojałowskiego i Bohaterów Warszawy). Działanie to pomoże w podjęciu decyzji  o odkupieniu tego terenu od Akademii Techniczno-Humanistycznej i powstanie w tym miejscu kolejna, atrakcyjna dla Nas wszystkich przestrzeń publiczna.

PARE SŁÓW O MNIE

Nazywam się Przemysław Kamiński, mam 35 lat i moim miejscem na ziemi jest Bielsko-Biała. To tutaj, wspólnie z wspaniałą
Partnerką Moniką oraz naszym synem Bruno, cieszymy się pełnią szczęścia życia rodzinnego.

 

Lubię tort czekoladowy i dobrą kawę, relaksują mnie spacery, ale najbardziej cenię sobie chwile spędzone w gronie osób, które kocham i które kochają mnie. Wspólne wędrówki oraz rowerowe wyprawy w czasie wolnym od pracy, są dla mnie niewyczerpaną inspiracją do przemyśleń,

dzięki którym rodzą się nowe cele i pomysły na nowe działania.

WIEDZA

Zawsze uważałem, że wiedza jest podwaliną mądrych działań i decyzji. Dlatego poza wyższym wykształceniem z zakresu
zarządzania przedsiębiorstwem oraz bankowości i finansów międzynarodowych, ukończyłem szereg studiów podyplomowych:

PRACA ZAWODOWA

Pracę zawodową rozpocząłem w 2002 roku w dziale kontroli jakości czołowej spółki zajmującej się produkcją aluminiowych podzespołów do produkcji samochodów. W miarę uzyskiwania odpowiednich umiejętności, otrzymałem szansę zdobycia kolejnego doświadczenia pracując w latach 2007-2008 jako asystent Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta. W okresie 2008-2010 pełniłem funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Handlu i Marketingu w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowym Trybunalskie S.A. w Piotrkowie Trybunalskim, a między 2010-2015 zajmowałem stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Finansów i Sprzedaży w Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu.

W okresie od 2010–2014 roku byłem radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej, Wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa, członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.

Już wtedy tęskniłem jednak za codziennym pięknem Bielska-Białej i zielonymi górami, dlatego wróciłem na stałe. Bogatszy o doświadczenie w pracach członka zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Gotowy wykorzystać tę wiedzę do modernizacji mojego ukochanego miasta.

W 2014 roku zostałem ponownie wybrany na drugą kadencję radnego Rady Miejskiej Bielska-Białej, gdzie pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a także byłem członkiem Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności.

O wielu lat pełnię również funkcje społeczne:

 • Przewodniczącego Rady Społecznej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej;
 • Wiceprzewodniczącego Rady Społecznej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej;
 • Prezesa Stowarzyszenia „Region Beskidy”.
Zangażowanie 100%
Gratyfikacja finansowa 0%

23 marca 2015 roku Prezydent miasta Bielska-Białej Jacek Krywult mianował mnie swoim zastępcą i tą misję wypełniam codziennie, najlepiej jak potrafię.

Nadzorowane wydziały:

 • Wydział Urbanistyki i Architektury,
 • Wydział Informatyki,
 • Wydział Geodezji i Kartografii,
 • Wydział Spraw Obywatelskich,
 • Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Promocji Miasta
 • Wydział Ochrony Środowiska

Nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz administracji zespolonej:

 • Biuro Rozwoju Miasta.
 • Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski
  im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
 • Dom Pomocy Społecznej „HOSPICJUM
 • Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych
 • Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela
 • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA”
 • Środowiskowe Centrum Pomocy
 • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 • Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Żłobek Miejski

IDŹ NA WYBORY – ZAGŁOSUJ

Już 4 listopada 2018 roku nastąpi najważniejsza decyzja mieszkańców dotycząca tego, komu w najbliższych pięciu latach, powierzony zostanie ster Naszego miasta. Dlatego gorąco Państwa proszę o udział w wyborach oraz o głos na Jarosława Klimaszewskiego. Przypominam, że głosowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00.

Proszę o Twój głos! :))

AKTUALNOŚCI

Dziękuję za poparcie wszystkim członkom Stowarzyszenia Region. Dzięki niemu przez kolejnych 5 lat będę przewodniczył pracom Zarządu. Wspólne projekty Euroregion Beskidy będą bogacić nasze miejscowości i powiaty👍W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Region Beskidy", w trakcie którego wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia. Zebranie otworzył Jarosław Klimaszewski - Prezydent Bielska-Białej, który podziękował wszystkim Członkom Stowarzyszenia "Region Beskidy" za zaangażowanie w działania Stowarzyszenia, jak również złożył życzenia dalszych sukcesów w realizacji mikroprojektów na pograniczu polsko-czesko-słowackim.

W wyniku wyborów Prezesem Stowarzyszenia "Region Beskidy" wybrany został Przemysław Kamiński.
Poniżej prezentujemy nowy skład Zarządu Stowarzyszenia.
Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcjonującej pracy 🙂
--
Zarząd Stowarzyszenia "Region Beskidy":
Przemysław Kamiński - Prezes
Andrzej Kalata - Wiceprezes
Małgorzata Bieszczad - Skarbnik
Marian Błachut - Sekretarz
Bogusław Antos - Członek Zarządu
Henryk Jurasz - Członek Zarządu
Janusz Kociołek - Członek Zarządu
Jolanta Konior - Członek Zarządu
Marcin Niedziela - Członek Zarządu
...

View on Facebook

Amfiteatr w Lipniku zostanie zrewitalizowany💪💪kolejne działania Jarosław Klimaszewski - Prezydent Bielska-Białej przynoszą wymierne efekty😃Amfiteatr w Lipniku znów ożyje! 🌿🍀

✅ Przed chwilą podpisaliśmy porozumienie z reprezentantem Lasów Państwowych, Nadleśnictwem Bielsko-Biała, Panem Markiem Czadrem, a naszym miastem! 📄✒

Porozumienie dotyczy zasad i warunków współpracy w zakresie realizacji projektu: „Amfiteatru w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy”. Ma na celu przywrócenie mieszkańcom tego pięknego, historycznego miejsca spotkań i wypoczynku oraz uatrakcyjnienie ruchu turystycznego, o co tak mocno zabiegało Stowarzyszenie Lipnik, Rada Osiedla Lipnik oraz sami mieszkańcy, oddając ponad 6000 głosów na ten projekt w Budżecie Obywatelskim. 👍💪

Już teraz zespoły robocze pracują nad dokumentacją! Mamy to! 🙂
...

View on Facebook

1 month ago

Przemysław Kamiński - Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej
View on Facebook

Ogromnie cieszy mnie fakt, że organizatorzy zestawienia: Najbardziej innowacyjnych miast w Polsce (bez kategorii dot. wielkości miast) pokusili się ocenić działania i technologie komunikacyjno-informacyjne mające wpływ na jakość życia bielszczan💪💪💪 Gratulacje Jarosław Klimaszewski - Prezydent Bielska-Białej
W dniu dzisiejszym nasz partner biznesowy BIT S.A. otrzymał I nagrodę na SMART CITY EXPO POLAND 2019 w Łodzi za portal zgloszeniabb😍😍🍾🍾🍾
...

View on Facebook

Wczoraj miałem okazję w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej wziąć udział w III edycji Kongresu „Sąsiedzi Sąsiadom”.

Jest to unikatowe w skali regionu wydarzenie organizowane przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, które skupia się na innowacyjności.

Wydarzenie to jest próbą stworzenia dla lokalnego biznesu przestrzeni do wymiany informacji i doświadczeń ze specjalistami z różnych dziedzin. To także bez wątpienia okazja do integracji środowisk biznesowych naszego miasta i regionu.
...

View on Facebook

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Zależy mi, aby Wasze pomysły również mogły być realizowane.
Zapraszam do kontaktu przez e-mail: kontakt@przemyslawkaminski.pl

Postaram się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.